Nie mam konta

Nie masz konta? Kliknij poniżej, aby założyć konto.
Załóż konto


Masz problemy z logowaniem lub rejestracją?

Zadzwoń lub napisz:
607-171-311
604-528-182
biuro@faceoffice.pl

Mam już konto

Masz już konto? Wpisz swoje dane.
E-mail:
Hasło:

Nie pamiętasz hasła?

Regulamin zakupów

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy sklep internetowy prowadzony jest przez firmę FaceOffice.pl Bartos & Równy s.c zarejestrowaną pod adresem ul. Szyszkowa 9, 05-152 Kazuń Bielany, numer identyfikacyjny REGON: 146088250, Numer identyfikacji podatkowej: 531-168-83-37, zwany w dalszej części regulaminu Sprzedającym.
2. Przedmiotem zamówienia w niniejszym sklepie internetowym mogą być towary wymienione cenniku aktualnym w chwili składania zamówienia.
3. Zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym reguluje w szczególności niniejszy dokument zwany w dalszej części "Regulaminem".


Procedura składania zamówień

1. Zamówienia na towary przyjmowane są:

a). elektronicznie poprzez strony internetowe sklepu

b). poprzez wysłanie do nas wiadomości e-mail na adres biuro@faceoffice.pl , w treści proszę wpisać wszystkie niezbędne dane i ustalenia do pełnej realizacji zamówienia (np. adres dostawy, dane do faktury, wybraną opcje płatności i dostawy)

2. Warunkiem dokonania zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę


Realizacja zamówienia

1. Zamówienia będą realizowane niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzonego zamówienia, z zastrzeżeniem poniższych zapisów.
2. FaceOffice.pl w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji zamówienia oraz jego anulowania w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do rzetelności/wiarygodności złożonego zamówienia.
3. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności towaru w sklepie oraz u dostawców.
4. Jeżeli w danej chwili towar nie znajduje się w magazynie, wówczas realizacja zamówienia jest przedłużona o czas niezbędny na uzyskanie od dostawcy zamówionego towaru, zazwyczaj trwa to ok. 1-3 dni robocze.
5. Zamówienia realizowane są wyłącznie w dni robocze.
6. Na realizacje zamówienia składają się dwa etapy:
a). przygotowanie zamówienia - czas przygotowania zamówienia to okres od momentu złożenia zamówienia do momentu wysłania towaru do klienta, czas przygotowania zamówienia kilku produktów zależy od czasu przygotowania zamówienia produktu, na który trzeba oczekiwać najdłużej.

b). dostawa zamówienia - czas dostawy zamówienia to okres od momentu wysłania towaru ze sklepu do momentu dostawy do klienta
7. Zamówione towary dostarczane będą do klienta poprzez przedstawiciela firmy kurierskiej - czas dostawy wynosi 1 dzień roboczy od daty nadania przesyłki

8. Koszty przesyłki pokrywa w całości Klient według obowiązującego cennika zamieszczonego na stronie internetowej sklepu.
9. Zamówiony towar dostarczony będzie na adres wskazany w formularzu zamówienia.
10. Każde zamówienie obejmujące więcej niż jeden towar traktowane jest jako całość i wysyłane jest na adres wskazany w zamówieniu. Sprzedający zastrzega sobie jednak prawo do realizacji takiego zamówienia partiami, w zależności od dostępności w danej chwili towarów będących przedmiotem zamówienia.
11. Firma FaceOffice.pl nie odpowiada za nie terminowe dostarczanie przesyłek przez firmy kurierskie.


Formy płatności

1. Rozliczenie transakcji może nastąpić w sposób następujący :

a). gotówka za pobraniem przy dostarczeniu paczki firmą kurierską

b). przelew z góry na konto na podstawie proformy wysłanej pocztą e-mailowa

c). płatność przelewem w odroczonym terminie dla stałych klientów.

d). płatność kartą płatniczą.

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068


Aktualizacja cen

1. Wszystkie ceny za towary/produkty są w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT.

2. Sprzedający może dokonywać zmian cen w każdym czasie, zastrzegamy sobie prawo anulowania zamówienia jeśli pojawiły się błędy cen, lub jeśli zamówiony towar jest niedostępny (szczegółowe informacje w pkt 5).

3. Ceny poszczególnych produktów znajdują się na stronach sklepu.
4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.

5. Pomimo dołożenia wszelkich starań, sklep www.faceoffice.pl zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów w tym również mylnie wpisanych i nieaktualnych cen oraz liczbie prezentowanych ilości asortymentowych (brak zamówionego towaru przez klienta na magazynie). W tym wypadku z przyczyn od nas niezależnych możemy zamówienie zrealizować częściowo lub odstąpić od jego realizacji.


Zwrot towaru i reklamacje

1. Klient może w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru odstąpić od umowy rezygnując z towaru zakupionego w sklepie internetowym. Zwracany towar nie może być używany ani uszkodzony, a także musi posiadać oryginalne opakowanie. Klient dokonuje zwrotu produktu na swój koszt.
2. Klient ponosi wszelkie koszty związane z dokonaniem zwrotu.
3. Szczegółowy tryb postępowania w przypadku zwrotu produktu opisany jest na stronie zwroty.
4. Podstawa wszczęcia procedury reklamacyjnej jest pisemne przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres: biuro@faceoffice.pl
5. Reklamacje dotyczące uszkodzeń lub wad mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane jedynie w sytuacji, gdy wada czy uszkodzenie zostały zgłoszone spedytorowi w momencie odbioru przesyłki. Warunkiem przyjęcia takiej reklamacji będzie spisanie wraz ze spedytorem protokołu reklamacyjnego.
6. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji do Sprzedającego.
7. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty pokrywa klient
8. Szczegółowy tryb postępowania w przypadku reklamacji towaru opisany jest na stronie reklamacje.


Postanowienia końcowe

1. Zmiany niniejszego regulaminu mogą być dokonane przez Sprzedającego w każdym czasie.
2. Zmiany dokonywane będą przez zamieszczenie ich na stronie internetowej sklepu i wchodzą w życie z chwila ich zamieszczenia
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie maja przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22 poz 271 z późn zm)


R E K L A M A C J E


Procedura reklamacji:

1. Klient zobowiązany jest odesłać reklamowany towar na swój koszt (Nie przyjmujemy paczek na koszt odbiorcy bądź za pobraniem). Towar musi być bezpiecznie zapakowany w oryginalnym opakowaniu, gwarantujący jego bezpieczny transport.

Do rozpatrzenia reklamacji niezbędny jest opis uszkodzenia.

Towar podlega reklamacji pod warunkiem, że:
a). znajduje się w oryginalnym i nienaruszonym stanie,
b). nie nosi śladów użytkowania,
c). nie posiada wad, z wyjątkiem stanowiących podstawę do reklamacji.
2. Na przesyłce powinien być napis "Reklamacja".
3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń lub wad mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane jedynie w sytuacji, gdy wada czy uszkodzenie zostały zgłoszone spedytorowi w momencie odbioru przesyłki. Warunkiem przyjęcia takiej reklamacji będzie spisanie wraz ze spedytorem protokołu reklamacyjnego.

4. Przesyłki z reklamacjami należy kierować na adres:


FaceOffice.pl Bartos & Równy s.c.
ul. Szyszkowa 9

05-152 Kazuń Bielany


5. Do przesyłki należy dołączyć dokładny opis usterki (gwarancje, dokument zakupu).
6. Po dotarciu przesyłki do magazynu sklepu Klient otrzymuje informację e-mail o otrzymaniu reklamacji.
7. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 14 dni roboczych.
8. Po rozpatrzeniu reklamacji zostanie ustalony wspólnie z klientem sposób jej realizacji:

a). Zwrot pieniędzy – następuje po odesłaniu podpisanej przez klienta faktury korygującej

b). Naprawa lub wymiana na nowy produkt.


Z W R O T Y


Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku Klient może w terminie 10 dni od daty otrzymania towaru odstąpić od umowy rezygnując z towaru zakupionego w sklepie internetowym (zgodnie z ustawą takie prawo przysługuje tylko osobie prywatnej, klientowi biznesowemu - niestety nie).
Zwracany towar nie może być używany ani uszkodzony, a także musi posiadać oryginalne opakowanie. Klient dokonuje zwrotu towaru na swój koszt. Klient ponosi wszelkie koszty związane z dokonaniem zwrotu. (Zwroty towarów produkowanych/sprowadzanych na zamówienie klienta nie są przyjmowane). Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

Procedura zwrotu:

1. Klient zobowiązany jest odesłać towar na zwrot na swój koszt (Nie przyjmujemy paczek na koszt odbiorcy bądź za pobraniem). Towar musi być bezpiecznie zapakowany w oryginalnym opakowaniu, gwarantujący jego bezpieczny transport. Informacje o zwrocie przed wysyłką towaru należy zgłosić do Nas pod adres: biuro@faceoffice.pl

Towar podlega zwrotowi pod warunkiem, że:
a). znajduje się w oryginalnym i nienaruszonym stanie,
b). nie nosi śladów użytkowania


2. Na przesyłce powinien być napis "Zwrot".
3. Zwroty należy kierować na adres:

FaceOffice.pl Bartos & Równy s.c.
ul. Szyszkowa 9

05-152 Kazuń Bielany


4. Po dotarciu przesyłki do magazynu sklepu Klient otrzymuje informację e-mail o otrzymaniu zwrotu, wysłaniu faktury korygującej.
5. Po odesłaniu podpisanej przez klienta faktury korygującej zwracana jest należna kwota w sposób określony w dokumencie zwrotu.

6. Odesłania towaru można dokonać wyłącznie po uzgodnieniu tego ze sklepem.